(tt8.7) Oppilas perehtyy seksuaalioikeuksiin, seksuaalisuuden portaisiin, seurusteluun, seksuaalinen suuntautumiseen, seksuaaliseen häirintään, seksiin, ehkäisyyn ja sukupuolitauteihin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1, T2, T3 Oppilas ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen elämänkulun eri vaiheissa ja seksuaalisuuden vaikutukset fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle.
T4, T5, T8, T11, T12 Oppilas osaa nimetä seksuaalioikeuksia ja pohtia miten ne
toteutuvat Suomessa ja muualla maailmassa. Oppilas osaa kertoa, miten
seksuaalioikeudet vaikuttavat yksilön ja yhteisöjen terveyteen ja turvallisuuteen.
T1 Oppilas osaa kuvata seksuaalisuuden portailla etenevää kehitystä ja kasvua ja sen
merkitystä terveydelle.
T 7, T2, T3 Oppilas osaa pohtia omia arvoja, asenteita ja toiveita seurustelusta.
T8,T4,T5,T7,T12,T11 Oppilas osaa kuvata erilaisia seksuaalisen suuntautumisen
muotoja. Oppilas osaa pohtia ympäristön ja median vaikutusta seksuaalivähemmistöjen
terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilas osaa pohtia ja perustella omaa suhtautumistaan
seksuaalivähemmistöjä kohtaan.
T1, T2, T3, T5, T6, T9, Oppilas osaa kuvata seksuaalisen häirinnän eri muotoja. Oppilas
tietää, miten pitää toimia, jos kokee seksuaalista häirintää. Oppilas osaa kuvata, mitä
vaikutuksia seksuaalisella häirinnällä on fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
terveyteen.
T1, T2, T3, T4, T5,T9,T12 Oppilas tietää seksin terveysvaikutukset fyysiselle,
psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle. Oppilas osaa kuvata, mitä seksi on.
T1, T4, T5, T7, T10, T12 Oppilas osaa perustella ehkäisyn merkityksen
seksuaaliterveydelle. Oppilas osaa kuvata erilaisia ehkäisymenetelmiä, niiden käyttöä ja
vaikutusta. Oppilas osaa etsiä verkosta ehkäisyyn liittyvää tietoa.
T3, T4, T5, T6, T7, T 10, T12 Oppilas osaa kuvata sukupuolitautien erilaisia tarttumistapoja. Oppilas osaa kuvailla sukupuolitautien oireita ja terveyshaittoja. Oppilas tietää, miten pitää toimia, jos epäilee saaneensa sukupuolitaudin.