(tt8.1) Oppilas perehtyy tieto-ja viestintäteknologian vaikutuksiin fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen sekä turvalliseen netin käyttöön.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1,T9, T5 Oppilas osaa eritellä, miten tieto-ja viestintäteknologia vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen
T7, T3 oppilas osaa pohtia omaa tieto-ja viestintäteknologian käyttöä ja sen vaikutusta terveyteen
T6, T12 oppilas osaa etsiä luotettavaa terveystietoa käsiteltävistä aihe-alueista
T4, T5,T2, T3 Oppilas osaa kuvata, millaista on turvallinen netin käyttö
L5: Oppilas on sisäistänyt netiketin perusteet
L5: Oppilaita opastetaan ergonomiseen työskentelyyn.
L5: Oppilas tietää kuinka toimia, jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun he eivät ole antaneet suostumustaan.