(tt7.4) Oppilas opettelee tunnistamaan, nimeämään ja säätelemään tunteitaan, perehtyy niiden vaikutukseen terveyden osa-alueisiin sekä harjoittelee ilmaisemaan negatiivisia tunteitaan minä-viestien avulla.