(tt7.1) Oppilas tutustuu terveyden osa-alueisiin: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen sekä perehtyy eri tekijöiden vaikutukseen niihin: ikävaihe, ympäristö, sattuma ja elintavat.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä terveyden laaja-alaisuutta, sekä ihmisen elämänkulkua, kasvua ja kehitystä.
T5: Oppilas osaa kuvailla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.
T7: Oppilas kykenee tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan (itsearviointia - ei vaikuta arvosanaan).
T9: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä ympäristön merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille.