(op9.4) Oppilas harjoittelee hankkimaan tietoa erilaisista työelämään liittyvistä asioista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T8: Oppilas osaa etsiä koulutus- ja työelämätietoa sekä Suomesta että ulkomailta.
T9: Oppilas osaa käyttää monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja.
T9: Oppilas osaa arvioida eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta.
L5: Oppilaat osaavat arvioida löytämänsä tiedon merkitystä ja käyttökelpoisuutta sekä verrata eri lähteiden laadukkuutta.

Hyvät käytännöt

Työnhaku
Harjoitellaan työnhakuun liittyviä taitoja.

Tasa-arvo
Pohditaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä työelämässä.

Yrittäjyys ja kansainvälisyys
Pohditaan yrittäjyyden ja kansainvälisyyden merkitystä tulevaisuuden työelämässä.

Elinikäinen oppiminen
Pohditaan elinikäisen oppimisen merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa.