(mu7.8) Oppilas osallistuu musiikillisen kuunneltavan ja soitettavan ohjelmiston rakentamiseen siten, että kokonaisuudesta tulee monipuolinen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä.
T3: Oppilas osoittaa kehittäneensä soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin.
T5: Oppilas osoittaa kuuntelevansa ja havainnoivansa musiikkia ja ääniympäristöä elämyksellisesti.
T8: Oppilas osaa tarkastella musiikkia taiteenlajina ja osoittaa ymmärtävänsä, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.