(mu7.9) Oppilas tutustuu musiikkiteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin tuottamisessa ja tallentamisessa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T7: Oppilas kykenee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa luovassa ilmaisussa sekä musiikin tekemisessä ja tallentamisessa että osana monialaisia kokonaisuuksia.
T8: Oppilas kykenee tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja osoittaa ymmärtävänsä, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.
L5: Oppilas hallitsee materiaalin jakamisen ja julkaisun eri kanavia pitkin