(mu7.4) Oppilas tutustuu erilaisiin ääniympäristöihin ja erilaisiin musiikkityyleihin kuuntelun avulla.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa kuuntelevansa ja havainnoivansa ääniympäristöä ja musiikkia elämyksellisesti.
T9: Oppilas osaa keskustella musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa.
T10: Oppilas osaa tunnistaa musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.
T11: Oppilas osoittaa huolehtivansa kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta.

Hyvät käytännöt

Eläytyminen
Musiikin kuuntelussa lähtökohtana on aktiivinen kuuntelu, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään eri tavoin.

Kuvailu ja kerronta
Rohkaistaan oppilasta kuvailemaan kuulemaansa ja kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista ja tunteista.