(mu7.7) Oppilas tutustuu musiikin terminologiaan ja opettelee käyttämään musiikin termejä yhteismusisointitilanteissa.