(mu7.2) Oppilas harjoittelee rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perustaitoja.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä
T3: Oppilas kykenee kehittämään soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin.
T10: Oppilas osaa tunnistaa musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.
T11: Oppilas osoittaa huolehtivansa kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta.
T12: Oppilas osoittaa kehittävänsä musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla ja osaa asettaa tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen sekö arvioida edistymistään suhteessa tavoitteisiin.