(mu7.5) Oppilas tuottaa äänimaisemia ja pienimuotoisia sävellysimprovisaatioita.

Hyvät käytännöt

Ideoista sävellyksiksi
Tutkitaan, miten improvisaation kautta syntyviä musiikillisia ideoita voidaan käyttää omien tai ryhmissä suunniteltujen ja toteutettujen sävellysten tekemisessä.

Teknologia apuna
Hyödynnetään teknologiaa musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa. Kokeillaan esimerkiksi GarageBand-sovellusta.

Monitaiteellisuus
Ohjataan oppilasta ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen (esim. kuva, liike, teksti, draama)