(mu7.6) Oppilas tutustuu taide-, populaari- ja maailmanmusiikkiin monipuolisin työtavoin: soittamalla, tanssimalla, kuuntelemalla ja laulamalla.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä.
T3: Oppilas osoittaa kehittävänsä soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin.
T8: Oppilas kykenee tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.
T10: Oppilas osaa tunnistaa musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.
T11: Oppilas osoittaa huolehtivansa kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta.
T12: Oppilas osoittaa kehittävänsä musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettavansa tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioivansa edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

Hyvät käytännöt

Yhteistyö ympäristön kanssa
Tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan eri tahojen kanssa: seurakunta, musiikkiopisto, teatteri jne.