(ma1.14) Oppilas tutustuu alustavasti tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja esittämiseen itseään kiinnostavasta aiheesta.

Hyvät käytännöt

Oma tutkimus
Oppilas toteuttaa pienen tutkimuksen itseään kiinnostavasta aiheesta: suosikkikouluruoat, harrastukset, lempivärit, lemmikit tms. Otoksena toimii esimerkiksi oman perusoptusryhmän oppilaat. TIedot kootaan taulukkoon ja muunnetaan kuvaajaksi. Oppilas esittelee ja tulkitsee tutkimuksensa tulokset muulle luokalle. Tehtävä voidaan yhdistää ensimmäisen vuosiluokan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen.

Erilaisia kuvaajia
- voidaan käyttää millimetripaperia tai muuta ruutupaperia pylväskuvaajan värittämiseen ja esittää tulokset dokumenttikameralla
- muutetaan tulokset neliön muotoisiksi paperilapuiksi; eri värit osoittavat eri vastauksia; laput liimataan isolle paperille pylväskuvaajaksi; kun laput ovat riittävä isoja, tulos näkyy koko luokalle sellaisenaan
- kolmiulotteinen pylväskuvaaja saadaan legoista, värit osoittavat vastauksen, esittämiseen käytetään dokumenttikameraa
- tulokset voidaan koota myös suoraan taulukkolaskentaohjelmaan, jolloin ohjelma piirtää halutun kuvaajan; tämä on helpoin tapa tuottaa ympyräkuvaaja; esitykseen käytetään tietokonetta ja datatykkiä