(ma4.6) Oppilas monipuolistaa käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla niitä.

Hyvät käytännöt

Kymmenjärjestelmä
Operoidaan oppilaan tason mukaan esimerkiksi lukualueella 0-10 000. Tutustutaan kymmenesosiin ja sadasosiin, sekä harjoitellaan konkreettisten mallien avulla niiden paikkaa kymmenjärjestelmässä.