(ma6.7) Oppilas varmistaa yhteen- ja vähennyslaskualgoritmejaan sekä päässälaskutaitoaan.

Hyvät käytännöt

Desimaalilukujen allekkainlasku
Olennaista on sijoittaa kokonaiset kohdakkoin. Oppilaat onkin hyvä totuttaa merkitsemään pilkku näkyviin myös kokonaisluvuissa.

Murtoluvut
Käytetään runsaasti havaintovälineitä murtolukujen ymmärtämiseksi.