(ma6.6) Oppilas perehtyy desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoittelee niillä peruslaskutoimituksia.

Hyvät käytännöt

Lukualue
Lukualue on varsin pitkälle oppilaskohtainen. Ainakaan sitä ei ole syytä rajoittaa. Kuudennella vuosiluokalla laajennetaan lukualuetta ainakin miljardeihin.

Kymmenjärjestelmä
Olennaista on ymmärtää, että pilkun edessä on kokonaiset, ja että kymmenjärjestelmä etenee oikealle eräänlaisena peilikuvana.