(ma6.13) Oppilas tarkastelee symmetriaa suoran suhteen ja opettelee havaitsemaan kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä.

Hyvät käytännöt

Geokolmio
Peilataan geometrisia kuvioita suoran suhteen geokolmion ja ruutupaperin avulla.

Peili
Integroidaan fysiikkaan tutkimalla peilejä. Ennustetaan tulokset vihjoon ja peilataan sitten sanat moi, hei ja terve.

Siirtosymmetria
Etsitään siirtosymmetriakuvioita esimerkiksi tapeteista.

Kiertosymmetria eli pyörähdyssymmetria
Tutustutaan hannunvaakunaan ja hakaristiin. On hyvä valottaa hakaristin historiaa ennen natseja. Hakaristiä käytetään esimerkiksi kunniamerkeissä ja presidentin lipussa.

Symmetria pisteen suhteen?