(ma6.12) Oppilas pohtii mittayksikköjärjestelmän rakennetta ja harjoittelee yksikkömuunnoksia.