(ma6.8) Oppilas varmistaa kerto- ja jakolaskualgoritminsa, kertotaulunsa sekä päässälaskutaitonsa.

Hyvät käytännöt

Kertolasku
Kerrotaan luvuilla 10, 100, 1 000 ja niin edelleen. Huomataan, että kyse on pilkun siirrosta oikealle.

Jakolasku
Jaetaan luvuilla 10, 100, 1 000 ja niin edelleen. Huomataan, että kyse on pilkun siirrosta vasemmalle.

Murtoluvut
Käytetään runsaasti havaintomateriaalia.