(ma6.5) Oppilas varmentaa ymmärrystään kymmenjärjestelmästä ja lukujen luokittelusta: luonnollinen luku, kokonaisluku, desimaaliluku, murtoluku, positiivinen ja negatiivinen luku.

Hyvät käytännöt

Kymmenjärjestelmä ja desimaaliluku (työkortti)
1. Hae opetuspaketti, jossa on kymmenjärjestelmäpalikat.
2. Rakenna pöydällesi palikoista luvun 1,358 malli. Sovitaan, että kynä toimii pilkkuna.
3. Pyydä opettajaa tarkistamaan rakentamasi luvun malli.
4. Jatka tehtävää ryhmäsi kanssa niin, että jokainen ryhmästä sanoo vuorollaan jonkin desimaaliluvun, kaikki rakentavat sen mallin pöydälleen ja ryhmänjohtaja tarkistaa aina lopuksi, onko jokainen rakentanut luvun oikein.
5. Merkitse vihkoosi, mitkä luvut onnistuit rakentamaan ja mitä et.
6. Siivoa jälkesi ja näytä oikein menneiden tehtävien määrä opettajalle.