(ma6.4) Oppilas suunnittelee ja toteuttaa ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Hyvät käytännöt

Ohjelma
Oppilaan ohjelma voi olla esimerkiksi peli. Kerhokokemusten perusteella on arvioitu, että pelin ohjelmointi saattaa onnistua kuudessa oppitunnissa.

Pelaaminen
Pelataan ja analysoidaan erilaisia oppimista tukevia pelejä joko tietokoneella tai mobiilisovelluksia hyödyntäen.