(ma5.10) Oppilas perehtyy aiempaa tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.

Hyvät käytännöt

Oma peli
Kerrataan aiemmin opittuja kuvioita. Suunnitellaan ja toteutetaan niistä peli.

Ympyrän piirtäminen (työkortti)
1. Hae opetuspaketti, jossa on harppeja ja kukanpiirto-ohjeet.
2. Pyydä opettajaa neuvomaan harpin käyttö.
* kynän terä samaan tasoon harpin piikin kanssa
* keskipiste rastilla
* terä kunnolla kiinni
* ote yhden käden etusormella ja peukalolla
* harppia pyöritetään sormien välissä
* tiukka etunoja
3. Harjoittele ahkerasti, kunnes ympyrän piirto sujuu hyvin.
4. Piirrä vihkoosi ympyrä, jonka säde on 3 cm.
5. Näytä tulos opettajalle.
6. Piirrä harpin avulla vihkoosi kukkanen. Käytä apuna opetuspaketin sarjakuvaa.
7. Näytä tulos opettajalle.
8. Siivoa jälkesi.

Harppi ja ympyrät (työkortti)
1. Hae opetuspaketti, jossa on harppeja.
2. Harjoittele ympyrän piirtämistä, ellet vielä osaa.
- piirrä aina ensin keskipiste rastina
- mittaa harppiin säde viivaimen avulla
- paina piikki tiukasti paperiin
- ota nupista kiinni peukalolla ja etusormella
- pidä harppi voimakkaassa etunojassa
- piirrä ympyrä yhteen menoon yhdellä kädellä niin, että pyörität nuppia sormiesi välissä
3. Piirrä vihkoosi rasti.
4. Piirrä rasti keskipisteenä harpilla ympyrä, jonka säde on kolme senttimetriä.
5. Piirrä sama rasti keskipisteenä ympyrä, jonka säde on neljä senttimetriä.
6. Piirrä sama rasti keskipisteenä ympyrä, jonka säde on viisi senttimetriä.
7. Näytä vihkosi opettajalle.
8. Siivoa jälkesi.