(ma8.2) Oppilas syventää algoritmista ajatteluaan, tekee yksinkertaisia ohjemointitehtäviä, harjoittelee hyviä ohjelmointikäytäntöjä sekä soveltaa omia tai valmiita sovelluksia matematiikan opiskeluun.