(ma8.11) Oppilas harjoittelee geometrista konstruointia, perehtyy kehä- ja keskuskulmiin, tutustuu Thalen lauseeseen sekä harjoittelee ympyrän ja sen sektorin pinta-alan sekä kehän ja kaaren pituuden laskemista.

Mihin tavoitteeseen tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T16: Oppilas osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan geometrisia kuvioita, niiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä.
T17: Oppilas kykenee hahmottamaan suorakulmaisen kolmion liittyviä ominaisuuksia ja ymmärtää niiden merkityksen tehtäviä ratkaistessaan.
T18: Oppilas osaa laskea pinta-aloja.