(ma8.5) Oppilas harjoittelee potenssilaskentaa kokonaisluku eksponenttina sekä perehtyy neliöjuuren käsitteeseen ja harjoittelee käyttämään neliöjuurta laskutoimituksissaan.

Mihin tavoitteeseen tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas kykenee havaitsemaan matemaattisten toimintojen yhteyksiä toisiinsa ja ymmärtää niiden osaamisen merkityksen matematiikan oppimisen kannalta.
T4: Oppilas kykenee täsmälliseen matemaattisen kielen käyttöön matemaattisia päättelyjä ja vastauksia kirjoittaessaan.
T4: Oppilas osaa selittää ajatuksiaan myös suullisesti.