(ma8.6) Oppilas vahvistaa muuttujan ja polynomin käsitteitä, harjoittelee lausekkeen muodostamista ja sen arvon laskemista, potenssilausekkeiden ja polynomien sieventämistä sekä kertaa polynomien yhteen-, vähennys, ja kertolaskua.