(ma9.6) Oppilas harjoittelee muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä, ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti sekä tutustuu vastaaviin epäyhtälöiden ratkaisukeinoihin.