(ma9.5) Oppilas kertaa muuttujan käsitteen ja lausekkeen arvon laskemisen, vahvistaa potenssi- ja polynomilausekkeiden sieventämistä myös murtolukulausekkeina, syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja sekä harjoittelee käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

Mihin tavoitteeseen tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas kykenee ratkaisemaan loogisia ja luovaa ajattelua vaativia matemaattisia tehtäviä.
T6: Oppilas kykenee tiedostamaan, mitkä ratkaisun vaiheet kuuluvat hyvään ratkaisuun ja arvioimaan saamiensa vastausten mielekkyyttä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti