(ma9.5) Oppilas kertaa muuttujan käsitteen ja lausekkeen arvon laskemisen, vahvistaa potenssi- ja polynomilausekkeiden sieventämistä myös murtolukulausekkeina, syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja sekä harjoittelee käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.