(ma8.1) Oppilas kertaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, pohtii ja määrittää vaihtoehtojen lukumääriä, vahvistaa päättely- ja perustelukykyjään sekä harjoittelee matemattisten tekstien tulkitsemista ja tuottamista.