(ma9.2) Oppilas vahvistaa perustelun ja päättelykyvyn taitojaan, syventää matemaattisten tekstien tulkitsemista ja tuottamista, tutustuu todistamisen perusteisiin sekä harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.