(ma8.7) Oppilas harjoittelee ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä sekä käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

Mihin tavoitteeseen tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas kykenee täsmälliseen matemaattisen kielen käyttöön matemaattisia päättelyjä ja vastauksia kirjoittaessaan.
T5: Oppilas kykenee ratkaisemaan loogisia ja luovaa ajattelua vaativia matemaattisia tehtäviä.
T6: Oppilas kykenee tiedostamaan, mitkä ratkaisun vaiheet kuuluvat hyvään ratkaisuun ja arvioimaan saamiensa vastausten mielekkyyttä.