(ma5.2) Oppilas harjoittelee ongelmien ratkaisemista etsimällä systemaattisesti eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Hyvät käytännöt

Havaintovälineet
Sovelletaan erilaisia ongelmaratkaisukeinoja havaintovälineitä hyödyntäen.

Pienryhmät
Ratkotaan erilaisia ongelmatehtäviä yksin, pareittain ja ryhmässä.