(ma5.3) Oppilas harjoittelee laskutoimituksia monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa esittää päättelyään konkreettisin välinein ja piirroksin myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
T7: Oppilas osaa käyttää oikeita matemaattisia käsitteitä ratkaistessaan tehtäviä ja keskustellessaan niistä: lausekkeet.
L5: Oppilas osaa käyttää sähköisiä oppimateriaaleja.