(ma5.12) Oppilas opettelee käyttämään koordinaatiston kaikkia neljänneksiä.

Hyvät käytännöt

Käsitteitä
Käytetään käsitteitä x-akseli, y-akseli ja origo.

Piirtäminen
Piirretään koordinaatistoon pisteitä, janoja, suoria ja tasokuvioita. Peilataan niitä akseleiden tai origon suhteen.

Peli
Pelataan pelejä, joissa hyödynnetään koko koordinaatistoa.