(ma5.14) Oppilas harjoittelee mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden pinta-aloja.

Hyvät käytännöt

Ruutukalvo
Asetetaan ruutukalvo kuvion päälle. Lasketaan kokonaiset neliösenttimetrit. Kootaan vajaista ruuduista kokonaisia neliösenttimetrejä. Näin saadaan mitattua likiarvo kuvion pinta-alasta.

Millimetripaperi
Pyydä oppilasta rajaamaan kynällä paperilta neliömillimetri ja kirjoittamaan lyhenne sen viereen. Pyydä sitten oppilasta rajaamaan neliösenttimetri ja vaustamaanse lyhenteellä. Pyydä lopuksi oppilasta rajaamaam neliödesimetri ja merkitsemään se lyhenteellä.

Säännöllinen nelikulmio
Tehdään oma pinta-alan mittayksikkö leikkamalla neliö kartongista. Annetaan mittayksiköölle nimeksi vaikkapa Mörri. Mitataan, montako mörriä työpöydän kansi on. Käytetään sitten vakiintuneita mittayksiköitä. Lasketaan pinta-ala kertomalla pituus korkeudella. Huomataan, että laskemalla pinta-ala selviää nopeammin kuin mittaamalla.