(ma5.8) Oppilas harjoittelee kerto- ja jakolaskualgoritmeja sekä niiden välisen yhteyden hyödyntämistä.

Hyvät käytännöt

Ositusjako
Kuusi karkkia jaetaan tasan kahdelle lapselle.
Kuinka monta karkkia kumpikin saa?
Kumpikin lapsi saa kolme karkkia.

Sisältöjako
Kuusi karkkia jaetaan tasan niin, että jokainen lapsi saa kaksi karkkia.
Kuinka monelle lapselle riittää karkkeja?
Kolmelle lapselle riittää.

Välineet ja oppimispelit
Hyödynnetään oppimista edistäviä välineitä ja pelejä.

Pilkun siirto
Opetellaan siirtämään pilkkua oikealle, kun kertojana on 10, 100 tai 1000 ja vasemmalle, kun ne toimivat jakajina.