(ma4.7) Oppilas harjoittelee yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä vahvistaa päässälaskutaitojaan.

Hyvät käytännöt

Monipuoliset tilanteet
Oppilaille järjestetään matemaattisia tehtäviä esimerkiksi ympäristöoppiin, kuvataiteeseen ja liikuntaan

Välineet
Hyödynnetään oppimista edistäviä välineitä.

Pitkät lausekkeet
Opetellaan jokin järjestelmällinen keino ratkaista pitkä lausekkeen arvo. Voidaan esimerkiksi käyttää isoa ruutuvihkoa, jolloin lauseke etenee sivun vasemmalla ja oikea puoli varataan allekkailaskuille.