(ma4.17) Oppilas kehittää edelleen taitoaan tallentaa ja esittää tietoa taulukoiden ja kuvaajien avulla.

Hyvät käytännöt

Yhteinen tutkimus
Oppilas suunnittelee ja toteuttaa tutkimuksen pareittain tai ryhmässä. Tiedon kerääminen ja tallentaminen. Tietojen kokoaminen taulukkoon ja diagrammin laatiminen sopivaa ohjelmaa tai sovellusta käyttäen. Tulosten esittäminen sähköisesti.