(ma4.5) Oppilas laajentaa lukualuettaan negatiivisilla kokonaisluvuilla.

Hyvät käytännöt

Lämpömittari
Harjoitella negatiivisten lukujen vertailua ja niillä laskemista lämpömittarin avulla.

Lukualue
Käytetään oppilaan taitojen mukaan esimerkiksi lukualuetta 0-10 000. Käytetään käsitteitä luonnollinen luku, kokonaisluku, positiivinen ja negatiivinen luku, murtoluku, desimaaliluku, kokonainen, kymmenesosa ja sadasosa. Varmistetaan käsitteiden käyttö oikein.