(ma3.1) Oppilas harjoittelee vertailua, luokittelua, järjestykseen asettamista ja vaihtoehtojen etsimistä järjestelmällisesti.