(ma3.14) Oppilas kehittää edelleen taitojaan kerätä tietoa järjestelmällisesti häntä itseään kiinnostavista aihepiireistä.

Hyvät käytännöt

Oma tutkimus
Tiedon kerääminen ja tallentaminen. Tietojen kokoaminen taulukkoon ja tallennettujen tietojen ominaisuuksiin sopivan diagrammin laatiminen. Tulosten esittäminen luokkatoverille.