(ma3.3) Oppilas harjoittelee löytämään yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Hyvät käytännöt

Lausekkeiden kirjoittaminen
Tunnin alussa vaikkapa kertotauluharjoitusten ohessa pyydetään oppilaita kirjoittamaan vihkoonsa esimerkiksi kahdeksan ja neljän osamäärä, tulo, erotus ja summa. Oikeat vastaukset ovat lausekkeita, eivät arvoja.