(ma3.10) Oppilas tutkii lukujonon säännönmukaisuutta, jatkaa lukujonoa säännön mukaan ja tutustuu tuntemattoman käsitteeseen.

Hyvät käytännöt

Sääntö
Lukujonon sääntönä voi olla esimerkiksi yhteen- tai vähennyslasku.

Tuntematon
Lukujonon keskelle voidaan jättää tuntematon, jonka oppilas selvittää.