(ma3.4) Oppilas tutustuu graafiseen ohjelmointiympäristöön vanhemman oppilaan avulla.

Hyvät käytännöt

Leikki
Ohjelmoinnin käsitettä voidaan selventää leikin avulla.

Pelit
Pelataan ja arvioidaan vanhempien oppilaiden ohjelmoimalla laatimia pelejä.