(ma2.9) Oppilas harjoittelee yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0 – 100 havaintovälineiden ja päässälaskukeinojen avulla.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä matemaattisia käsitteitä: summa, erotus, yhteenlaskettava, vähentäjä ja vähenevä.
T5: Oppilas hallitsee matemaattisia merkintätapoja: yhteen ja vähennyslasku (+ ja -).
T7: Oppilas hallitsee peruslaskutoimitusten periaatteet: yhteen ja vähennyslasku.
T8: Oppilas osaa laskea sujuvasti yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100.
T8: Oppilas osaa hyödyntää erilaisia päässälaskukeinoja.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti