(ma2.13) Oppilas harjoittelee käyttämään suunta- ja sijaintikäsitteitä.

Hyvät käytännöt

Subjektiivinen ja objektiivinen suunta
Huomataan, että vasen ja oikea ovat subjektiivisia käsitteitä. Täytyy päättää, kenen suhteen suunta määritellään. Ilmansuunnat ovat katsojasta riippumattomia käsitteitä.