(ma2.14) Oppilas harjoittelee mittaamista ja opettelee mittaamisen periaatteen; pituus: metri ja senttimetri; massa: kilogramma ja gramma; tilavuus: litra ja desilitra.

Hyvät käytännöt

Integrointi muihin oppiaineisiin
Kun ympäristöopissa ohjeistetaan jonkin kokeilun vaiheet, annetaan tarvittavat ainemäärät ja ajat pikkutarkasti. Näin oppilas joutuu harjoittelemaan mittaamista aidoissa tilanteissa. Sama toimii myös kuvataiteen kanssa: oppilasta pyydetään ottamaan esimerkiksi 200 grammaa savea, jolloin hän joutuu harjoittelemaan punnitsemista.

Mittayksiköiden harjoittelu
Arvioidaan tuttujen esineiden ja asioiden pituutta, massaa ja tilavuutta tarkoitukseen sopivalla mittayksiköllä. Valitaan sopiva mittaväline ja testataan arvio.