(ma2.12) Oppilas tutkii, tunnistaa, rakentaa, piirtää ja luokittelee kolmiulotteisen ympäristön kappaleita ja tasokuvioita.

Hyvät käytännöt

Ympäristö
Tunnistetaan geometrisia kuvioita lähiympäristössä.

Piirtäminen
Piirretään kuvioita ja kappaleita esimerkiksi vinoruudukkopaperin avulla.

Luokittelu
Luokitellaan kuvioita ja kappaleita.

Vertailu
Vertaillaan tasokuvioita kappaleisiin konkreettisesti. Leikataan esimerkiksi neliö ja askarrellaan kuutio, jolloin niiden ero tulee käsinkosketeltavaksi.