(ma2.10) Oppilas opettelee konkreettisilla välineillä kertolaskun käsitettä: kertotaulut 1-5 ja 10, vaihdannaisuus ja liitännäisyys.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

Oppilas ymmärtää kertolaskun käsitteen konkretian avulla.
Oppilas ymmärtää yhteenlaskun ja kertolaskun välisen yhteyden.
Oppilas oppii käsitteen tulo.
Oppilas osaa piirtää kertolaskuja.
Oppilas harjoittelee lukujen monikertoja.
Oppilas hyödyntää vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustuuu kertolaskun liitännäisyyteen.

Hyvät käytännöt

Oppilas ymmärtää kertolaskun käsitteen konkretian avulla.
Oppilas ymmärtää yhteenlaskun ja kertolaskun välisen yhteyden.
Oppilas oppii käsitteen tulo.
Oppilas osaa piirtää kertolaskuja.
Oppilas harjoittelee lukujen monikertoja.
Oppilas hyödyntää vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustuuu kertolaskun liitännäisyyteen.